oyvind

Fordeler ved å leie et interimleder-team.

April 27, 2023

Interimledelse er en stadig økende måte å møte organisatoriske utfordringer på. Ved å leie inn en midlertidig leder kan organisasjonen raskt tilpasse seg endringer i markedet og håndtere spesielle situasjoner og prosjekter. Men hva med å leie et team? I dette innlegget peker vi på noen opplagte fordeler ved å sikre seg tilgang til flere ulike profiler når behovet oppstår. Teamet kan settes sammen med ulike brøker av enkeltpersoner.

Read More

Lederrollen er ofte ensom. En erfaren, uavhengig sparringpartner kan gjøre det lettere.

March 21, 2023

Med personlig erfaring fra topplederstillinger og andre lederroller vet vi alt om presset og utfordringene som ledere i teknologibransjen møter. Vi vet også at det til syvende og sist er en ensom jobb. Men du kan gjøre det lettere for deg selv.

Read More

A lot of people want to build a tech company – some points to consider.

March 15, 2023

Obviously, the dream of being the next unicorn is one reason so many people aspire to be an entrepreneur. But if this is the main reason, you are unlikely to succeed. Don’t get fooled by the apparent coolness of being an entrepreneur.

Read More

Kommersielle interimledere for teknologiselskaper.

March 1, 2023

Nå tilgjengelig fra abcb.

Read More

Investors & board members can be growth preventers.

December 9, 2021

Most tech companies require and benefit from external investors and external board members on their journey of growth towards profitability. But sometimes companies are hindered by too old-fashioned thinking.

Read More

Celebrating two years of supporting tech growth

November 2, 2020

Over the past two years, abcb has helped more than twenty tech companies from five different countries scale their business. Some needed growth outside the Nordics, others wanted to get a foothold in Scandinavia, while some wanted to expand into new market segments. We are good at what we do, and we thrive on working…

Read More