Blog

5 gode grunner til å vurdere eksterne kommersielle ressurser.

January 24, 2024

Når kan det være smart for et mindre eller mellomstort teknologiselskap å bruke eksterne, kommersielle ressurser som midlertidige ledere, rådgivere eller konsulenter?

Read More

Kommersielle interimledere for teknologiselskaper.

January 15, 2024

Nå tilgjengelig fra abcb.

Read More

Nytt år – nye muligheter og flere utfordringer.

December 13, 2023

En ting som er helt sikkert, er at 2024 blir annerledes enn 2023. Endringene skjer raskere og raskere. Hva bør du gjøre for å få fart på vekstreisen din?
Kanskje det er på tide med en ekstern sparringpartner og gjøre noe annerledes neste år?

Read More

På tide å få hodet opp av sanden?

November 28, 2023

Det er tøffe tider for mange små og mellomstore teknologiselskaper. Når markedet og den økonomiske situasjonen også er vanskelig for mange av kundene dine, velger disse kundene ofte det de tenker er den tryggeste veien for dem selv. Det betyr at de større, veletablerte konkurrentene dine blir valgt i stedet for deg. Og du har et problem, som potensielt er stort.

Read More

Et godt styre lar oppstartsselskaper gå nye veier!

October 20, 2023

Ikke la deg bremse på veien mot lønnsom vekst på grunn av for konservativ tenkning fra dem som er rundt deg. Noen ganger opplever ambisiøse teknologigründere at inngrodde og tradisjonelle holdninger og forventninger fra eksterne investorer og/eller styrer bremser mulighetene deres. Dette understreker viktigheten av å ha et godt styre.

Read More

Outsourcing av salg? Noen viktige punkter du bør tenke på.

August 28, 2023

I en tid hvor det blir stadig viktigere for selskaper å fokusere på kjernevirksomheten, har en trend vokst frem hos mellomstore teknologiselskaper: Outsourcing av salg og salgsaktiviteter til eksterne partnere. Dette er særlig tilfelle på det amerikanske markedet, men trenden begynner å bli tydelig i Norge også. Alt fra hjelp til AI-basert leadgenerering til total outsourcing av alt salg. Før du beslutter hva som er riktig for ditt selskap, er det mange faktorer som må vurderes nøye.

Read More

Fordeler ved å leie et interimleder-team.

April 27, 2023

Interimledelse er en stadig økende måte å møte organisatoriske utfordringer på. Ved å leie inn en midlertidig leder kan organisasjonen raskt tilpasse seg endringer i markedet og håndtere spesielle situasjoner og prosjekter. Men hva med å leie et team? I dette innlegget peker vi på noen opplagte fordeler ved å sikre seg tilgang til flere ulike profiler når behovet oppstår. Teamet kan settes sammen med ulike brøker av enkeltpersoner.

Read More

Lederrollen er ofte ensom. En erfaren, uavhengig sparringpartner kan gjøre det lettere.

March 21, 2023

Med personlig erfaring fra topplederstillinger og andre lederroller vet vi alt om presset og utfordringene som ledere i teknologibransjen møter. Vi vet også at det til syvende og sist er en ensom jobb. Men du kan gjøre det lettere for deg selv.

Read More

A lot of people want to build a tech company – some points to consider.

March 15, 2023

Obviously, the dream of being the next unicorn is one reason so many people aspire to be an entrepreneur. But if this is the main reason, you are unlikely to succeed. Don’t get fooled by the apparent coolness of being an entrepreneur.

Read More

B2B tech sales is not dead – it’s just a different game

March 10, 2023

It’s surprising to see how few of the many smart CEOs and founders of start-ups and scale-ups who fully appreciate and invest in the value of sales experience and the ability to sell. Inbound marketing is not enough.

Read More