paolo-candelo-53B17GiIhTA-unsplash

Fordeler ved å leie et interimleder-team.

Interimledelse er en stadig økende måte å møte organisatoriske utfordringer på. Ved å leie inn en midlertidig leder kan organisasjonen raskt tilpasse seg endringer i markedet og håndtere spesielle situasjoner og prosjekter. Men hva med å leie et team? I dette innlegget peker vi på noen opplagte fordeler ved å sikre seg tilgang til flere ulike profiler når behovet oppstår. Teamet kan settes sammen med ulike brøker av enkeltpersoner.

En kommersiell leder, ½  endringsleder og ⅓ operativ leder? Du og oppdraget bestemmer.  Velger du å engasjere et interim-team får du én eller flere erfarne ressurser som settes sammen på en måte som stemmer med ditt behov. De ulike kompetanse- og erfaringsprofilene settes sammen slik at oppdraget får optimale ressurser til disposisjon. Som kunde får du på denne måten tilgang til et sett med egenskaper du ikke ville fått tilgang til ved å engasjere kun én person.

Her er noen av fordelene ved å leie inn et team:

Mangfold av kompetanse: Ved å leie et team får man tilgang til en større og bredere kompetansebase enn ved å leie en enkelt person. Teamet kan bestå av personer med ulik bakgrunn og kompletterende ferdigheter, som kan jobbe sammen for å løse ulike utfordringer og oppgaver.

Økt båndbredde og gjennomføringsevne: Interimteamet kan komme raskt inn og begynne å jobbe umiddelbart på flere områder, og dermed akselerere tidsrammen for å oppnå resultater. I forhold til å leie en enkelt leder får organisasjonen helt enkelt større båndbredde, noe som kan være vesentlig i selskaper med mange utfordringer – f.eks ved en snuoperasjon. 

Fleksibilitet: Interimteamet kan justeres etter behov og endres hvis oppgavene eller utfordringene endrer seg underveis. Teamet kan også skaleres opp eller ned, avhengig av omfanget og varigheten av oppdraget.

Risikominimering: Med et team kan man spre risikoen ved at man ikke er avhengig av en enkelt person. Hvis en person blir syk eller forlater oppdraget, kan resten av teamet fortsette arbeidet og opprettholde fremdriften.

Større nettverk: Et team vil ha et større nettverk av ressurser og kontakter enn en enkelt person. Dette kan være til nytte i forhold til å få tilgang til kompetanse og ressurser som ellers ikke ville vært tilgjengelige.

Mer omfattende løsninger: Et team kan bidra med mer omfattende og helhetlige løsninger, fordi man har flere perspektiver og erfaringer å bygge på. Teamet kan også jobbe mer effektivt fordi man kan dele oppgaver og ansvar på en mer hensiktsmessig måte.

Det er viktig å merke seg at det selvsagt kan være fordeler ved å leie en enkelt person som interimleder. Valget mellom et team og en enkeltperson er helt avhengig av situasjonen og oppgavene som skal løses.

Ta kontakt med oss. abcb hjelper deg gjerne med å vurdere hva som vil være den beste løsningen for ditt selskap.

Posted in