Want-to-be-a-commercial-manager

Kommersielle interimledere for teknologiselskaper.

Nå tilgjengelig fra abcb.

Mange teknologiselskaper har akutte, men midlertidige behov for kompetente kommersielle ledere. Av den grunn ønsker mange bedrifter å leie inn midlertidige ressurser. Oppgavene kan være å levere resultater, implementere endringer, fylle uventede hull i organisasjonen, omstrukturere, eller å sikre gjennomføring av snuoperasjoner i selskapet, prosjekter eller avdelinger. Som en løsning på disse behovene, leverer abcb nå kompetente og erfarne interim-ledere for senior kommersielle roller.

Interimledelse er et godt etablert konsept med rask vekst. Men selv om det er flere gode generelle tilbydere i markedet, er det kun abcb som tilbyr dette eksklusive fokuset i Norge:

Kommersielle interim-ledere for tech-selskaper.

Teknologiselskaper behøver operative ledere med relevant operasjonell erfaring, kunnskap og suksess fra bransjen. Derfor har alle våre ressurser bakgrunn fra ledende kommersielle stillinger i teknologiselskaper. Flere av våre interimledere har lang internasjonal erfaring fra både oppstartsbedrifter, scale-ups og store multinasjonale selskaper.

Vi hjelper kundene våre med å identifisere den beste måten å levere endringsprogrammer på. Det kan være en senior leder for å fylle et midlertidig hull f.eks. ved langvarig fravær eller i en rekrutteringsperiode, eller spesifikk ekspertise på kortsiktig basis for å løse utfordringer, gjennomføre en vekstplan eller en snuoperasjon.

Løsningen kan være en enkeltperson eller et lite team i en modell for å bygge bro mellom ledelsesrådgivning og midlertidige ressurser.

De typiske rollene vi tilbyr, er:

  • Salgssjef / Kommersiell leder
  • Strategiansvarlig / Endringsleder
  • Operativ leder / Stabssjef
  • Adm. direktør

Typiske oppdrag varierer fra tre til tolv måneder, men dette er fleksibelt og avhenger av hver enkelt kundes behov. Vi tilbyr ressurser direkte fra abcb og fra vårt eget etablerte nettverk. Hvis du har den nødvendige bakgrunnen og ønsker å bli vurdert som en kandidat for våre kunder, er vi interessert i å snakke med deg.

Kontakt oss i dag:

Har du behov for en midlertidig kommersiell leder og ønsker å diskutere et oppdrag, ta kontakt med oss i dag. Alle samtaler er konfidensielle.

Hvis du vil vite mer om abcb, vennligst sjekk her

Posted in