Want-to-be-a-commercial-manager

Kommersielle interimledere for teknologiselskaper.

Nå tilgjengelig fra abcb.

Mange teknologiselskaper har akutte, men midlertidige behov for kompetente kommersielle ledere. Av den grunn ønsker mange bedrifter å leie inn midlertidige ressurser. Oppgavene kan være å levere resultater, implementere endringer, fylle uventede hull i organisasjonen, omstrukturere, eller å sikre gjennomføring av snuoperasjoner i selskapet, prosjekter eller avdelinger. Som en løsning på disse behovene, leverer abcb nå kompetente og erfarne interim-ledere for senior kommersielle roller.

Interimledelse er et godt etablert konsept med rask vekst. Men selv om det er flere gode generelle tilbydere i markedet, er det kun abcb som tilbyr dette eksklusive fokuset i Norge:

Kommersielle interim-ledere for tech-selskaper.

Teknologiselskaper behøver operative ledere med relevant operasjonell erfaring, kunnskap og suksess fra bransjen. Derfor har alle våre ressurser bakgrunn fra ledende kommersielle stillinger i teknologiselskaper. Flere av våre interimledere har lang internasjonal erfaring fra både oppstartsbedrifter, scale-ups og store multinasjonale selskaper.

Vi hjelper kundene våre med å identifisere den beste måten å levere endringsprogrammer på. Det kan være en senior leder for å fylle et midlertidig hull f.eks. ved langvarig fravær eller i en rekrutteringsperiode, eller spesifikk ekspertise på kortsiktig basis for å løse utfordringer, gjennomføre en vekstplan eller en snuoperasjon.

Løsningen kan være en enkeltperson eller et lite team i en modell for å bygge bro mellom ledelsesrådgivning og midlertidige ressurser.

De typiske rollene vi tilbyr, er:

  • Salgssjef / Kommersiell direktør
  • Strategiansvarlig / Endringsleder
  • Operativ direktør / Stabssjef
  • Adm. direktør

Typiske oppdrag varierer fra tre til tolv måneder, men dette er fleksibelt og avhenger av hver enkelt kundes behov. Vi tilbyr ressurser fra vårt eget etablerte nettverk; samt direkte fra abcb. Hvis du har den nødvendige bakgrunnen og ønsker å bli vurdert som en kandidat for våre kunder, er vi interessert i å snakke med deg.

Kontakt oss i dag:

Har du behov for en midlertidig kommersiell leder og ønsker å diskutere et oppdrag, ta kontakt med oss i dag. Alle samtaler er konfidensielle.

Hvis du vil vite mer om abcb, vennligst sjekk her

Posted in