lederskap

Et godt styre lar oppstartsselskaper gå nye veier!

October 20, 2023

Ikke la deg bremse på veien mot lønnsom vekst på grunn av for konservativ tenkning fra dem som er rundt deg. Noen ganger opplever ambisiøse teknologigründere at inngrodde og tradisjonelle holdninger og forventninger fra eksterne investorer og/eller styrer bremser mulighetene deres. Dette understreker viktigheten av å ha et godt styre.

Read More

Outsourcing av salg? Noen viktige punkter du bør tenke på.

August 28, 2023

I en tid hvor det blir stadig viktigere for selskaper å fokusere på kjernevirksomheten, har en trend vokst frem hos mellomstore teknologiselskaper: Outsourcing av salg og salgsaktiviteter til eksterne partnere. Dette er særlig tilfelle på det amerikanske markedet, men trenden begynner å bli tydelig i Norge også. Alt fra hjelp til AI-basert leadgenerering til total outsourcing av alt salg. Før du beslutter hva som er riktig for ditt selskap, er det mange faktorer som må vurderes nøye.

Read More

Fordeler ved å leie et interimleder-team.

April 27, 2023

Interimledelse er en stadig økende måte å møte organisatoriske utfordringer på. Ved å leie inn en midlertidig leder kan organisasjonen raskt tilpasse seg endringer i markedet og håndtere spesielle situasjoner og prosjekter. Men hva med å leie et team? I dette innlegget peker vi på noen opplagte fordeler ved å sikre seg tilgang til flere ulike profiler når behovet oppstår. Teamet kan settes sammen med ulike brøker av enkeltpersoner.

Read More

Lederrollen er ofte ensom. En erfaren, uavhengig sparringpartner kan gjøre det lettere.

March 21, 2023

Med personlig erfaring fra topplederstillinger og andre lederroller vet vi alt om presset og utfordringene som ledere i teknologibransjen møter. Vi vet også at det til syvende og sist er en ensom jobb. Men du kan gjøre det lettere for deg selv.

Read More