outsourcing

Outsourcing av salg? Noen viktige punkter du bør tenke på.

August 28, 2023

I en tid hvor det blir stadig viktigere for selskaper å fokusere på kjernevirksomheten, har en trend vokst frem hos mellomstore teknologiselskaper: Outsourcing av salg og salgsaktiviteter til eksterne partnere. Dette er særlig tilfelle på det amerikanske markedet, men trenden begynner å bli tydelig i Norge også. Alt fra hjelp til AI-basert leadgenerering til total outsourcing av alt salg. Før du beslutter hva som er riktig for ditt selskap, er det mange faktorer som må vurderes nøye.

Read More