sparringpartner

Fordeler ved å leie et interimleder-team.

April 27, 2023

Interimledelse er en stadig økende måte å møte organisatoriske utfordringer på. Ved å leie inn en midlertidig leder kan organisasjonen raskt tilpasse seg endringer i markedet og håndtere spesielle situasjoner og prosjekter. Men hva med å leie et team? I dette innlegget peker vi på noen opplagte fordeler ved å sikre seg tilgang til flere ulike profiler når behovet oppstår. Teamet kan settes sammen med ulike brøker av enkeltpersoner.

Read More

Lederrollen er ofte ensom. En erfaren, uavhengig sparringpartner kan gjøre det lettere.

March 21, 2023

Med personlig erfaring fra topplederstillinger og andre lederroller vet vi alt om presset og utfordringene som ledere i teknologibransjen møter. Vi vet også at det til syvende og sist er en ensom jobb. Men du kan gjøre det lettere for deg selv.

Read More