Firefly external help, commercial activities, gotomarket, tech company, europe 42775

5 gode grunner til å vurdere eksterne kommersielle ressurser.

Når kan det være smart for et mindre eller mellomstort teknologiselskap å bruke eksterne, kommersielle ressurser som midlertidige ledere, rådgivere eller konsulenter?

Og hvorfor er dette noe å tenke på for deg?

Mange ledere har for altfor optimistiske vurderinger av hvor enkelt det er å gjennomføre nye grep i markedet, og overvurderer samtidig sin egen arbeidskapasitet. Har du ambisjoner og vekstplaner, er det helt avgjørende å faktisk kunne gjennomføre det du ønsker – innenfor den tiden du ønsker. Veldig ofte ser vi at det nettopp er gjennomføringen som feiler.

Her er 5 gode grunner som vi ofte ser for hvorfor selskaper engasjerer eksterne ressurser i en periode:

  • Hvis du ikke har en gjennomtenkt “Go-to-Market” plan som beskriver hvem du er, hvilken verdi du tilbyr kundene din, hvem som er kundene og hvordan du best når dem. Hvem som er konkurrentene, hvordan du priser produkter og tjenester optimalt? Uten å ha dette på stell går du i blinde, og havner neppe der du ønsker. Ofte er det smart å få bistand til både å skaffe relevante markedsdata, lage en konkret plan – og til å gjennomføre den.
  • Hvis du har planer om å gå inn i et nytt marked, f.eks i Norden, Europa, USA eller kanskje Asia – og ikke har veldig mye erfaring med dette fra før. Mange har prøvd seg på egen hånd uten å være helt klar over hvordan de best bør gå frem og uten nok forståelse for geografiske, markedsmessige og kulturelle forskjeller. Å samarbeide med noen som har nødvendig kompetanse kan spare deg for store kostnader og frustrasjoner.
  • Hvis du er sterk på produkt og teknologi, men ikke har opparbeidet deg tilstrekkelig kjernekompetanse på den kommersielle siden. Da er det stor verdi å tilknytte seg erfaring, kunnskap, nettverk og gjennomføringsevne.
  • Hvis du behøver mer arbeidskapasitet for å faktisk kunne gjennomføre aktiviteter i markedet. Mange har undervurdert hvor mye som kreves for å faktisk lykkes med kommersielle aktiviteter. En plan er null verdt hvis du ikke sikrer at den ikke blir gjennomført.
  • Hvis du ønsker å redusere økonomisk risiko, og du foretrekker variable og fleksible kostnader fremfor høye faste kostnader. En god mulighet kan være å benytte erfarne, midlertidige ressurser (ledere, rådgivere, konsulenter) i en periode, i stedet for å ta på deg høye faste kostnader for nyansatte, kontorleie, mm. fra første stund. Da sitter du med kontrollen selv, og velger selv når du eventuelt vil trykke hardere på gasspedalen, eller velge en annen vei.

Er dette relevant for deg?

Det må du selvsagt vurdere selv. Tenk bare over at det er mange fallgruver på veien til suksess, og at det er lett å undervurdere både kompleksitet og omfang på det som skal til for å lykkes.

Ta gjerne kontakt med oss nå for å se om vi kan være den riktige partneren for deg og ditt selskap i 2024, så dine kunder og ditt team blir like blide og fornøyde som på bildet under. (I dette tilfellet er bildet generert av KI)

abcb har mange års ledererfaring fra internasjonale teknologiselskaper, startups og scaleups, og bistår selskaper på flere viktige områder. Kontakt oss gjerne – en samtale eller et uforpliktende møte er alltid kostnadsfritt og konfidensielt. 

Posted in