pexels-анна-рыжкова-3077882

Et godt styre lar oppstartsselskaper gå nye veier!

Ikke la deg bremse på veien mot lønnsom vekst på grunn av for konservativ tenkning fra dem som er rundt deg. Noen ganger opplever ambisiøse teknologigründere at inngrodde og tradisjonelle holdninger og forventninger fra eksterne investorer og/eller styrer bremser mulighetene deres. Dette understreker viktigheten av å ha et godt styre.

Her er noen av våre observasjoner:

Vi opplever ofte at styret og/eller eksterne eiere i prinsippet hindrer unge teknologiselskaper i å vokse, fordi de insisterer på å bruke den samme tilnærmingen som virket så bra tidligere.  Dette fungerer typisk ikke i teknologibransjen i dag, spesielt ikke der bratte vekstkurver, stadig iterasjon og time-to-market er viktig – og der hvor du har internasjonale ambisjoner.

Fleksibilitet, endringsevne og “sense of urgency” er helt avgjørende for de fleste mindre teknologiselskaper. Det er mange måter å vokse på, og et selskap må ofte teste flere tilnærminger før de lander på det som virkelig fungerer. Mange bedrifter må endre både strategi og taktikk flere ganger – i tillegg til å kontinuerlig innovere produkter og tjenester. Dette er både dyrt og vanskelig, spesielt om bedriften ikke er i stand til raskt å omstille seg og være fleksibel. Det er ikke enkelt for personer som ikke har oppdatert operasjonell innsikt å forstå behovet for en mer dynamisk måte å drive virksomheter på.

I en undersøkelse fra Shifter for et par år siden, indikerte et betydelig antall av oppstartsselskapene at de opplevde liten eller ingen verdi fra sitt styre.  Dette kan tyde på at oppstartsselskaper sliter med å rekruttere de beste kandidatene inn i styret, eller at selskapene er lite flinke til å engasjere sine styrer på en meningsfull måte. Tenk over hvilken kompetanse, erfaring og hvilke holdninger du behøver i ditt selskap og i ditt styre.

Noen eksempler på hvor ting går galt:

Styret ønsker å drive og strukturere nye selskaper på samme måte som de er vant med fra tidligere. Dette fungerer ofte ikke, siden endringer skjer mye raskere i dag. Endringer vil skje enda raskere i morgen.

Styret  forventer at alle i selskapet er fast ansatte, for at selskapet skal ha «full kontroll» over ressursene sine. Et godt alternativ kan være å bruke operative konsulenter og eksterne ressurser til flere roller i tidlige faser – i tillegg til kompetente interns og trainees. Ofte har du behov for ulik kompetanse i ulike faser. Denne måten å jobbe på gir mye mer fleksibilitet; og det er vesentlig raskere og enklere å endre ved behov.

Eksempelvis mener Styret ofte at naturlig vekst bør være basert på først å vinne hjemmemarkedet. Det neste trinnet er da typisk å sette opp et kontor eller datterselskap i nabomarkedet. Et smartere alternativ viser seg å være å samle markedsinnsikt og velge de markedene der du sannsynligvis vil levere mest verdi. Finn ut hvor potensielle kunder i dag opplever mest smerte ved å mangle produktet eller tjenesten din – og om de er villige til å betale. Så lager du en go-to-market plan for hvordan du skal nå disse kundene – så alle involverte snakker samme språk, kjenner veien videre og kan gjennomføre.

Et annet eksempel på tradisjonell visdom som skaper unødig risiko og kostnader er å opprette kontorer i ekspansjonsmarkeder med en gang det er besluttet å satse der. Det finnes ofte flere alternativer som er billigere og medfører mindre risiko.

Oppsummert.

  • Det er viktig å utfordre “konvensjonell visdom”  – “fungerte før, så ingen grunn til å endre”.
  • God eierstyring og governance er kritisk for alle selskaper, og du kan ikke alltid velge hvem som sitter i styret ditt. Men gjør det du kan for å få på plass noen som virkelig bidrar til å drive selskapet fremover.
  • Få uansett på plass nøkkelindikatorer for vekstreisen din – og følg opp disse nøye. Ikke vær redd for å gjøre endringer i strategi hvis resultatene ikke kommer.
  • Innovasjon handler ikke bare om utvikling av produkter og tjenester – men også om hvordan du tar selskapet videre, for eksempel hvilke markeder du velger å fokusere på. Alt henger sammen.
  • Salgskompetanse og internasjonal erfaring mangler veldig ofte i unge selskaper – det er smart  å søke råd fra noen som har gjort dette før, og som kjenner fallgruvene. Ikke gå i gründerfellen og tenk at du kan gjøre alt selv.

abcb har mange års ledererfaring fra internasjonale selskaper, startups og scaleups, og bistår selskaper med disse spørsmålene. Kontakt oss gjerne – en samtale eller et uforpliktende møte er kostnadsfritt og konfidensielt. 

Posted in