joanna-kosinska-1_CMoFsPfso-unsplash

Outsourcing av salg? Noen viktige punkter du bør tenke på.

I en tid hvor det blir stadig viktigere for selskaper å fokusere på kjernevirksomheten, har en trend vokst frem hos mellomstore teknologiselskaper: Outsourcing av salg og salgsaktiviteter til eksterne partnere. Dette er særlig tilfelle på det amerikanske markedet, men trenden begynner å bli tydelig i Norge også. Alt fra hjelp til AI-basert leadgenerering til total outsourcing av alt salg. Før du beslutter hva som er riktig for ditt selskap, er det mange faktorer som må vurderes nøye.

Hva innebærer outsourcing av salg?

Outsourcing av salg innebærer å benytte et eksternt selskap for å håndtere salgsaktivitetene dine. Et eksternt salgsteam kan påta seg ulike oppgaver, for eksempel generering av leads, møtebooking, oppfølging av eksisterende kunderelasjoner, drive hele salgsprosesser for å inngå nye avtaler eller å overta salgsledelsen (ofte på interimbasis). Generering av leads har vært vanlig å outsource en tid, men nå velger stadig flere å la eksterne selskaper håndtere hele prosessen. Dette er blant annet fordi det finnes selskaper i markedet som har tung erfaring og kompetanse, ofte mer enn interne kandidater. I tillegg kan dyktige eksterne ressurser raskt tilegne seg nødvendig kompetanse om produkter og marked.

Målet er som regel å redusere kostnader og forbedre effektiviteten ved å utnytte kompetansen og erfaringen til en ekstern leverandør. Slik kan virksomheter konsentrere egen innsats på kjerneområder, mens de outsourcer noen eller alle salgsfunksjoner til tredjepart.

Før du i hele tatt starter en outsourcing eller går i gang med ekspansjon, er det kritisk å ha en gjennomarbeidet Go-to-market plan på plass. 

Forbausende mange har ikke en slik plan, og opplever derfor unødig mange utfordringer og overraskelser. I abcb har vi de siste årene utviklet Go-to-market planer for mange selskaper, og har erfart at det er helt nødvendig å få en intern klarhet og enighet om bl.a.:

 • Markedsføring og salg: hva, til hvem, hvor og hvordan
 • Selskapets visjon, formål, forretningsidé, elevator pitch og verdiforslag
 • Konkrete mål
 • Konkurransesituasjonen og hvordan du kan konkurrere effektivt
 • Prisstrategi og modeller
 • Gjennomføringsplaner

Som erfarne bransjespesialister kan vi også gi deg konkrete råd om hva som er en fornuftig strategi og beslutning for ditt selskap mht outsourcing.

Det er mange potensielle fordeler og ulemper som bør vurderes:

Potensielle fordeler er bl.a.

 • Kostnadsbesparelser ift egne ansatte
 • Umiddelbar tilgang til erfaring og kompetanse
 • Ingen arbeidsgiveransvar eller rekrutteringskostnader
 • Nytenkning for å angripe markedet
 • Tilgang til best practices og suksessoppskrifter
 • Skalerbarhet og fleksibilitet ift egne ansatte
 • Mer tid til kjerneaktiviteter for selskapet

Potensielle ulemper er bl.a.

 • Kommunikasjonsproblemer 
 • Mangel på transparens
 • Manglende kontroll over salgsprosesser og salgsmetoder
 • Manglende eierskap til produkter og verdier
 • Risiko for å kompromittere merkevaren

Hvordan ta det riktige valget?

 • Analyser bedriftens behov og lag en enkel business case
 • Vurder potensielle fordeler og ulemper
 • Vurder og gå i dialog med potensielle partnere
 • Start med et pilotprosjekt
 • Evaluer resultatet

abcb hjelper deg gjerne med disse oppgavene for å sikre at du tar det riktige valget for din bedrift, unngår fallgruvene og sikrer at du oppnår fordelene. Kontakt oss – en samtale eller et uforpliktende møte er kostnadsfritt. 

Posted in